UFOLIE Patrick Bernauw

In Aalst wonen de bibliotheek en de Academie voor Podiumkunsten sinds 21 juni 2018 samen in Utopia. In de rand van de feestelijkheden ontdekten wij dat 29 van de 36 jeugdboeken die de Aalsterse auteur Patrick Bernauw opneemt in de bibliografie op zijn website, werden afgevoerd uit de bib van Aalst. Het gaat op een paar uitzonderingen na om de meest populaire jeugdboeken van de auteur, die in de loop der jaren bijvoorbeeld een zesde of een achtste druk haalden, die ook bekroond werden in binnen- (en buiten)land en vlot vertaald. Naar verluidt werden deze titels verwijderd omdat ze stuk voor stuk niet 1 keer in een periode van 3 jaar waren ontleend. Dit levert een meer dan merkwaardig contrast op met het titelbestand, en daaruit afgeleid de ontleencijfers, in bibliotheken in de rest van Vlaanderen.

Hoewel het, eveneens naar verluidt, het beleid is van de bibliotheek dat alle nieuwe titels van Aalsterse auteurs worden aangekocht, is dit ook lang niet van toepassing op alle “nieuwe” – of voor de bib van Aalst “nieuwe” – titels die Patrick Bernauw sinds 2014 publiceerde. Zo blijven er op die manier nog in totaal 33 titels van en over de auteur beschikbaar in Aalst, website incluis, tegenover in kleinere bibliotheken als Zottegem of Brakel 44, Ninove 45, Temse 46, Dendermonde 54. In het land van de vileine Reynaert, meer bepaald in Sint-Niklaas, zijn dat er 55. In Gent, waar de auteur steeds met open armen werd ontvangen: 108. In heel Oost-Vlaanderen: 146. U kunt die cijfers makkelijk zelf controleren in de catalogus van de bibliotheek van Aalst, en vervolgens zoeken via

Oost-Vlaanderen: https://aalst.bibliotheek.be/

www.embee.be / Marc Borms: “Het was alweer een tijdje geleden…”

Niet onbelangrijk detail: de auteur is sinds 2004 docent literaire creatie aan de Academie voor Podiumkunsten in Aalst, die samen met de bib onderdak heeft gevonden in Utopia. Vanaf 1 september heet de opleiding trouwens “schrijver”.

Het eindwerk/jaarproject van de literaire creatie 2017-2018, het boek met de literaire wandeling Een Gids voor Utopia, mocht niet voorgesteld worden in het officiële programma van de opening van Utopia. Het kon ook niet verkocht worden, niet opgehaald (als het in voorverkoop was verkocht) en ontlenen in de bib zat er evenmin in. Dit puur pedagogisch project zou “deontologisch in strijd” geweest zijn “met de uitgevers van het koffietafelboek” De weg naar Utopia.

Directeur voor het Leven & Woordvoerder Anton Cogen, beter bekend onder dezelfde naam, rekent één en ander voor u uit…

Een Bewaarbibliotheek

De Storytellers zijn van oordeel dat iedere lokale bibliotheek de taak ter harte moet nemen plaatselijke auteurs te “bewaren” en “ter beschikking te stellen”.  Zie bijvoorbeeld de “Bewaarbibliotheek Wevelgem”.

Daarom hebben wij het initiatief genomen een Utopisch Fonds Onwaarschijnlijk Literair Interessant Erfgoed (UFOLIE) Patrick Bernauw op te richten, een soort Bewaarbibliotheek zeg maar, waarin zijn Verzameld Werk wordt ondergebracht. Voor het Directiecomité hebben wij enkele vrienden en collega’s van Patrick Bernauw aangezocht, die als co-auteur in Aalst nogal eens mee werden afgevoerd: scenarist en – vooral – jeugdschrijver-lezingenkampioen Guy Didelez, non-fictie schrijver en – vooral – scenarist van diverse TV-reeksen, headwriter Familie Luc Schoonjans, en schrijfster van jeugd- en kinderboeken maar – vooral – kunsthistorica en stafchef van The Phoebus Foundation, Prof. Dr. Katharina Van Cauteren. Als Directeur voor het Leven en Woordvoerder konden wij rekenen op acteur en regisseur Anton Cogen. Samen met Bernauw waren Cogen, Didelez en Schoonjans in 1992 trouwens ook stichtende leden van het Aalsterse productiehuis, nu vooral actief als digitale uitgeverij, vzw de Scriptomanen

Met hun medewerking en steun – maar vooral ook met de uwe! – willen wij onze UFOLIE Patrick Bernauw realiseren, en niet alleen de goede werking van de Bewaarbibliotheek maar ook allerlei literaire activiteiten financieren. En dat doen we in eerste instantie met een crowdfunding, waarbij u als lid van de UFOLIE meer krijgt dan u geeft, en die eindigt op 31 augustus 2018.

Crowdfunding

Eenvoudig lidmaatschap kost slechts 10€ en u krijgt er 2 vouchers voor terug voor de Expeditie in het land van Reynaert: Vossen, die u recht geeft op een gratis toegangsticket (kostprijs 2×15€). Alle info: www.vossen.vlaanderen U kunt natuurlijk ook meerdere leden aanbrengen die telkens 2 vouchers ontvangen. Stuurt u een mailtje naar ufolie@inter-actief.be, dan bent u tegelijkertijd ingeschreven voor Ufolische Quiz waarmee u een stadsspelpakket van 200€ kunt winnen.

Een steunend lidmaatschap kost u 20€ en u krijgt er 2 vouchers + de actuele bewerking voor terug van Reynaert de vos, een werkstuk van Katharina Van Cauteren, Rik Van Daele en Patrick Bernauw, met illustraties van Joris Snaet (kostprijs 20€).

Een sponsorschap kost u 50€ en u krijgt er behalve het voorgaande 3 fotoboeken-stadsspelen voor terug, van Patrick Bernauw & Marc Borms, uitgaven van vzw de Scriptomanen, in de reeks Mysterieus België: Waar zijn de Rechtvaardige Rechters gebleven?  (ideaal om tijdens de Gentse Feesten te spelen met het hele gezin), De Spoken van Brugge en De Steen der Wijzen in Brussel (kostprijs 30€).

Een mecenaat kost u 100€ en u krijgt er behalve het voorgaande De Geest van Pee Klak van ex-cursiste literaire creatie Els Vermeir bovenop, in 2015 gepubliceerd met de steun van Erfgoedcel Aalst en de Vlaamse overheid (kostprijs 17,50€) plus de collectieve eindwerken/jaarprojecten van de afdeling literaire creatie: Berichten uit Utopia uit 2016 (goed voor een subsidie Erfgoedcel Denderland) en Een Gids voor Utopia uit 2018 (gezamenlijke kostprijs van de utopische bloemlezingen: 38€).

Lid, steunend lid, sponsor of mecenas worden doet u door een mailtje te sturen naar ufolie@inter-actief.be Uw lidmaatschap wordt van kracht zodra u het bedrag van uw keuze stort op dit rekeningnummer van vzw de Scriptomanen:

IBAN: BE 43 0016 9362 0101 – BIC: GEBA BE BB

Vergeet uw naam en (post)adres niet te vermelden, herhaal voor alle zekerheid ook nog eens of u lid, steunend lid, sponsor of mecenas wil worden, en of u de voucher en/of boeken wenst te ontvangen via de post of in het kader van een Ufolische FlashMob in Aalst, Gent of elders, waarvan u plaats en datum (in juli of augustus) nog worden meegedeeld. In het laatste geval ontvangt u er nog een Mysterieuze Ufolische Cadeau bovenop.

U vindt ons ook op Facebook.

Met onze dank voor de belangstelling,

Voor de Storytellers:

Anton Cogen, Woordvoerder & Directeur voor het Leven “UFOLIE Patrick Bernauw”
Glenn Govaert, Voorzitter Storytellers